INFORMACJA

 

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10 ustawy o komornikach.

Aktualnie kancelaria spełnia przesłanki do przyjmowania spraw spoza rewiru, w granicach właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.