INFORMACJA

Komornik Sądowy Marcin Niemirski informuje, że w dniu 09-06-2023 (piątek) kancelaria będzie nieczynna.

 

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.
Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn. W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek, 21 listopada 2022 roku oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.

 

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10 ustawy o komornikach.

Aktualnie kancelaria spełnia przesłanki do przyjmowania spraw spoza rewiru, w granicach właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.