O KANCELARII

Kancelaria została utworzona w 2016 roku, ma swoją siedzibę na warszawskiej Woli, na ulicy Działdowskiej (okolice skrzyżowania ul. Płockiej z ul. Górczewską).

Kancelaria przyjmuje sprawy dotyczące:

(Z OBSZARU CAŁEJ APELACJI WARSZAWSKIEJ)

– egzekucji świadczeń pieniężnych

-o wykonywanie zabezpieczenia świadczeń pieniężnych

Z OBSZARU DZIELNIC WOLA ORAZ BEMOWO

– egzekucji świadczeń niepieniężnych

– sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym

– sporządzenia protokołu stanu faktycznego

– doręczenia korespondencji

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.