INFORMACJA

 

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10 ustawy o komornikach.

Aktualnie kancelaria spełnia przesłanki do przyjmowania spraw spoza rewiru, w granicach właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

 

Informuje, że w dniach od 30 czerwca 2021r. do 02 lipca 2021r. z przyczyn nie leżących po stronie komornika, nie będzie działała linia telefoniczna. Proszę o kontakt za pośrednictwem innych środków komunikacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres w zakładce kontakt).