INFORMACJA

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami Rady Izby Komorniczej w Warszawie w zakresie ograniczenie kontaktów bezpośrednich z interesantami, Komornik Sądowy Marcin Niemirski informuje, że kontakt z interesantami będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej komornikmn@gmail.com

b) telefonicznie 0-22 41 88 288

c) listownie

d) wpłaty proszę dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy komornika:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 34 12406292 1111 0010 6792 7598