Dla Dłużnika

Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Nie bada zatem czy świadczenie objęte tytułem wykonawczym jest wierzycielowi należne.

Komornik nie posiada informacji skąd pochodzi zadłużenie. W celu uzyskania takich informacji należy skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem lub organem, który wydał tytuł wykonawczy.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.