Komornik sądowy Warszawa Żoliborz

Zadaniem funkcjonariusza publicznego działającego przy sądzie rejonowym jest doprowadzenie do wykonania orzeczenia sądu. Okazuje się ono szczególnie ważne, gdy dłużnik, w stosunku do którego sąd wydał wyrok, odmawia wykonania zobowiązania, czyli nie chce wypłacić wierzycielowi należności. Marcin Niemirski działający jako komornik sądowy zapewnia wykonywanie tytułów wykonawczych o świadczenia pieniężne na terenie Warszawy Żoliborz.

Rewiry komornicze – co warto wiedzieć?

Osoby, które potrzebują pomocy komornika w Warszawie na Żoliborzu, nie mogą wybrać komornika w całkowicie dowolny sposób. Przykładowo wierzycielowi nie wolno zainicjować współpracy z komornikiem działającym w Poznaniu. Dlaczego? Zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych funkcjonariusze publiczni realizują swoje obowiązki w obrębie tzw. rewirów. Kancelaria Marcina Niemirskiego działa przy Sądzie Rejonowym Warszawa-Wola w Warszawie, który obejmuje dzielnice Wola i Bemowo. Warto jednak pamiętać, że w większości spraw – wyjątkiem jest np. egzekucja z nieruchomości – wierzyciel może wybrać komornika spoza rewiru. Wybór jest przy tym ograniczony wyłącznie do właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Komornik sądowy działający w Warszawie Żoliborz – co może zrobić?

Komornikowi przysługuje szereg kompetencji, z których czyni użytek w celu doprowadzenia do spełniania świadczenia. To, jakie działania podejmuje, zależy przede wszystkim od rodzaju egzekucji i obszaru, na którym działa. Na terenie dzielnicy Żoliborz komornik przeprowadza w szczególności egzekucję świadczeń pieniężnych. W jej zakresie może np. zająć i sprzedać rzeczy należące do dłużnika czy też zająć wynagrodzenie, które ten otrzymuje, a także zająć rachunki bankowe.

Jak zainicjować współpracę z Kancelarią?

Aby rozpocząć współpracę z komornikiem sądowym w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, należy złożyć wniosek (wzory są dostępne na stronie kancelarii) oraz dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego. Dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii lub przysłać pocztą. Warto również opisać napotkane problemy prawne, korzystając z formularza kontaktowego – dzięki temu komornik może przygotować się do prowadzenia sprawy.